Tilpassede nettsider

Det er helt grunnleggende å tilpasse nettsiden når man skal lage en nettside til et selskap eller opprette en nettbutikk. Da er det snakk om tilpassing både til innholdet på nettsiden, formålet ved den og brukerne av den. Som besøker av en nettside er det viktig at det første blikket på nettsiden skal fortelle det meste om hva den prøver å formidle.Når man starter et selskap er det svært viktig med en god nettside, og det gjelder ikke minst når man starter en nettbutikk. Man ønsker å få flere besøkende til nettsiden og at disse kundene skal føre til salg. Det er en rekke ting man bør tenke på når man skal ha en lønnsom nettside ifølge idium.no. Man bør planlegge grundig, lage et design hvor de elementene man ønsker å belyse kommer tydelig frem ved første øyekast, sørge for at siden er brukervennlig med navigasjon og informasjonsinnhenting og optimalisere nettsiden for flere kanaler, for å nevne noe. Det er en komplisert prosess å lage en god nettside som skal være lønnsom, men det er på ingen måte umulig.Det finnes flere gode eksempler på nettsider som virkelig har lykkes med å ha klare budskap og en god nettside som er tilpasset innholdet. Et eksempl er neckwear.no. Der ser man klart og tydelig at det er snakk om en nettbutikk ved første øyekast fordi den har oppsettet til en klassisk nettbutikk. Man ser også hva de selger med én gang, nemlig preppy fashion. Navigasjonen er brukervennlig, og ved å bla nedover på siden kan man se eksempler på produktene de tilbyr. Det er helt tydelig en motebutikk på nettet. Et annet eksempel er helsedirektoratet.no. Man ser tydelig avsenderen ved logoen, og allerede på det første skjermbildet vises det viktigste innholdet. Dette er en nettside som helt klart formidler offentlig informasjon og er tilpasset dette. I tillegg kan man se på nettsidene til Den Norske Turistforening som har en velinformerende og oversiktlig side om tur i fjell og mark.