Online-kommunikasjon

Online-kommunikasjonen lever sitt eget liv. Den er delvis løsrevet fra den mellommenneskelige kontakten ved at den stadig genererer nye språkvarianter, omgangsformer og koder for kommunikasjon. Tekstmeldinger er et godt eksempel på slik kommunikasjon. I all uhøytidelig underholdningskommunikasjon er det memes og emoticons som, i en kombinasjon av grafikk og tekst, uttrykker noe vi vanligvis ville ha sagt i ord. Men online-kommunikasjon er mye mer enn dette. Ser vi på kanaler som Facebook og LinkedIn, er de ved første øyekast ganske like. Man opererer med en profil på vegne av seg selv, og kommuniserer kortfattet med andre som gjør det samme, i tekst eller bilder. Likevel er språket gjerne helt forskjellig. LinkedIn er et profesjonsnettverk der man presenterer seg for kolleger og arbeidsgivere, mens Facebook er en ren sosial arena.LinkedIn er preget av veloverveide ytringer som er tilpasset sammenhengen, man legger kun ut profesjonell informasjon som CV og lignende, og småpraten er nesten ikke-eksisterende. Tanken på å skrive det samme til en mulig arbeidsgiver som man gjør på Facebook, er fremmed for de fleste av oss. De to tjenestene er et godt eksempel på kjernen i online-kommunikasjon: Den er mangfoldig, men skal og bør alltid være tilpasset publikum og hensikt.