Omgivelsesintelligens

Begrepet intelligens er ikke lenger uløselig knyttet til oss mennesker. Det brukes i dag også om maskiner. Selv om vi ikke mener intelligens i tradisjonell forstand, er det likevel beskrivende for en resonnerende prosess. På det enkleste plan har vi kalkulatorens evne til å legge sammen to og to og få svaret fire, mens det på det mer avanserte plan kan handle om roboter som lærer av sine feil, avanserte styringssystemer og annen teknologi som innretter seg etter omgivelse uten direkte styring.

Når vi sier omgivelsesintelligens – eller ambient intelligence, forkortet Aml – mener vi prosessene som foregår når omgivelsene våre gir en teknologisk respons. Et godt eksempel er alarmen som går når en innbruddstyv utløser en bevegelsessensor, eller når Netflix husker hvilken serieepisode du sist så. I dag kan AmI brukes til å fjernstyre oppvarmingen på hytta, justere lyset i huset for deg etter riktig anledning, gjenkjenne dine biometriske data når du kommer hjem, slik at døren blir låst opp kun for deg, eller i velferdsteknologi for eldre og pleietrengende. I eldreomsorgen brukes i dag blant annet en sengesensor som sier fra til pleiepersonalet dersom en dement forlater sengen og er i fare for å skade seg.