Informasjons- og kommunikasjonstekniske utdannelser

IKT-utdannelsene står sterkt i dag, og mange vil nok hevde at det er både selvsagt og nødvendig. Faget berører absolutt alle strukturer i samfunnet, fra adgangskort til flyplasser og landbruk. Utdanningene varierer både geografisk, faglig og utbyttemessig, men kvalitetskravene på de ulike læringsstedene er høyt, og valg av studiested påvirker ikke yrkesmulighetene i særlig stor grad.

IT

En IKT-utdannelse gir typisk kvalifikasjoner for arbeid med utvikling og drift i IKT-avdelinger, systemvedlikehold, teknologiutvikling, evaluering og programmering. IKT er et nøkkelfelt i de aller fleste virksomheter, og variasjonen i oppgaver kan være stor. Det finnes en rekke spesialiseringsmuligheter innenfor IKT, for eksempel datasikkerhet, programmering eller drift. Ofte er de forskjellige disiplinene nært knyttet til hverandre innad i systemene, men skreddersøm blir stadig viktigere. Det kan derfor være lurt å tenke nøye igjennom hvilken retning innen IKT man ønsker å satse på.

Flere universitet og høyskoler landet rundt tilbyr IKT-utdanning, enten som fulle utdanningsløp eller som seksjoner og blokker. De vanlige studieveiene er i rekkefølge bachelorprogram, masterprogram og forskning. En IKT-utdanning vil blant annet gi deg kompetanse innen teknisk forståelse, kunnskap om systemutvikling, programmering og organisasjonsforståelse. Ved Universitetet i Bergen benytter studentene blant annet Playstation for å løse programmeringsoppgaver!