IKT og organisering som jobb

Utviklingen av Internett og IKT har ført til at vi har fått helt nye yrkesgrupper som ingen tidligere kunne se for seg. I dag er det ikke bare forfattere og husmødre som jobber hjemmefra. Det finnes faktisk et veldig stort antall mennesker som ikke behøver å gå ut av døra for å holde på med levebrødet sitt. Disse menneskene lever av IKT og Internett på en eller annen måte. Enten utvikler de IKT på en eller annen måte, eller så bruker de den til jobben.

Eksempler på sistnevnte type er for eksempel profesjonelle bloggere, spillere, frilansere og pokerspillere. Mange av disse jobbene er også jobber som ikke krever noen videre utdannelse. Det finnes for eksempel ingen spesifikk utdannelse som gir deg tittelen pokerspiller eller blogger. Det handler kun å utnytte det talentet du har, samt i mange tilfeller å være dyktig på å bygge store nettverk. Og for å gjøre dette kreves veldig ofte IKT-kompetanse også.