IKT i skolesektoren

Selv om det kanskje ikke kjennes slik for alle elevene, så består skolesektoren av langt flere arbeidsoppgaver enn bare å undervise og dele ut lekser til elevene. Med en stor elevmasse i forskjellige aldersgrupper og mange ansatte i ulike fag har vi gjort oss avhengige av god IKT-forståelse for at organiseringen og gjennomføringen av skolehverdagen skal gå så glatt som mulig.

For å forstå viktigheten av IKT i skolesektoren trenger vi ikke å gjøre annet enn å se for oss hva som ville skje dersom systemene ikke var der. I dag foregår store deler av innleveringene via sider som Fronter og It’s Learning. Da sier det seg selv at både elever og ansatte må vite hvordan disse systemene brukes. Skytjenester er veldig viktig for utveksling av informasjon mellom de ulike rollene.

En annen ting som har gjort læringsmulighetene bedre er muligheten til å diskutere og spørre om hjelp på de ulike fagforaene. Man behøver ikke lenger å rekke opp hånda i klassen eller spørre sidemannen diskret om hjelp. Karakterer deles også stort sett ut via IKT-systemer. Disse karakterene er elevene avhengige av i sin vei videre mot jobb og studier. Når så mange mennesker er avhengige av at systemene fungerer sier det seg selv at viktigheten av kompetente ansatte er av avgjørende betydning.