IKT i helsevesenet

Selv om alle sektorer er avhengige av IKT, er det få steder det er viktigere enn i helsesektoren. Ikke bare er det nødvendig å ha programmer som kan håndtere all informasjonen som behøves, det er også utrolig viktig at ansatte har full kunnskap om de systemene de bruker. Konsekvensene en mangel på kunnskap potensielt kan ha belyser veldig godt hvorfor dette er viktig. At folk som håndterer personlig informasjon om sykdomshistorikk vet hvordan man skal hindre at dette kommer på avveie er selvsagt av helt avgjørende betydning.På den andre siden skal det ikke være slik at det blir en enorm oppgave å finne frem til denne historikken når det trengs. Konsekvensen av dette kan i så fall bli fatale misforståelser og et totalt feilet IKT-prosjekt. Skrekken er selvsagt at medisinregistre blir blandet sammen, og at man gir feil medisiner til pasientene. Dette skjer heldigvis nesten aldri, og god organisering av rutiner og systemer innenfor IKT skal nok ha en veldig stor del av æren for dette. Les mer detaljert om dette i vår artikkel «IKT og organisering».Et annet aspekt er at det brukes elektroniske resepter. Uten tilstrekkelige systemer, og kunnskap om bruk av disse, ville dette selvfølgelig ikke ha fungert. IKT-systemene har gjort alle sin hverdag enklere, men det betinger rutiner og sikkerhet – rett og slett.