IKT og organisering av sportssider

IKT er veldig viktig i dagens samfunn. IKT står for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og omfatter både innsamling lagring, behandling, overføring og presentasjon av data. IKT blir også kalt informasjonsteknologi (IT). Les mer →

IKT som markedsføring

Alle som har jobbet lenge med markedsføring vet hvilken enorm revolusjon IKT-organiseringene har ført til. Tidligere foregikk markedsføring på TV, i radio og på gata. I dag foregår veldig store Les mer →

IKT i skolesektoren

Selv om det kanskje ikke kjennes slik for alle elevene, så består skolesektoren av langt flere arbeidsoppgaver enn bare å undervise og dele ut lekser til elevene. Med en stor Les mer →

IKT i helsevesenet

Selv om alle sektorer er avhengige av IKT, er det få steder det er viktigere enn i helsesektoren. Ikke bare er det nødvendig å ha programmer som kan håndtere all Les mer →