Tilpassede nettsider

Det er helt grunnleggende å tilpasse nettsiden når man skal lage en nettside til et selskap eller opprette en nettbutikk. Da er det snakk om tilpassing både til innholdet på Les mer →

Markedsføring på nett

Markedsføringen på nett bare øker for hvert eneste år. Man trodde lenge at nettannonseringen ville ta over for TV reklamene totalt, men det har ennå ikke skjedd. De 200 største Les mer →

IKT og organisering av sportssider

IKT er veldig viktig i dagens samfunn. IKT står for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og omfatter både innsamling lagring, behandling, overføring og presentasjon av data. IKT blir også kalt informasjonsteknologi (IT). Les mer →

IKT som markedsføring

Alle som har jobbet lenge med markedsføring vet hvilken enorm revolusjon IKT-organiseringene har ført til. Tidligere foregikk markedsføring på TV, i radio og på gata. I dag foregår veldig store Les mer →

IKT i skolesektoren

Selv om det kanskje ikke kjennes slik for alle elevene, så består skolesektoren av langt flere arbeidsoppgaver enn bare å undervise og dele ut lekser til elevene. Med en stor Les mer →

IKT i helsevesenet

Selv om alle sektorer er avhengige av IKT, er det få steder det er viktigere enn i helsesektoren. Ikke bare er det nødvendig å ha programmer som kan håndtere all Les mer →