IKT i skolesektoren

Selv om det kanskje ikke kjennes slik for alle elevene, så består skolesektoren av langt flere arbeidsoppgaver enn bare å undervise og dele ut lekser til elevene. Med en stor Les mer →

IKT i helsevesenet

Selv om alle sektorer er avhengige av IKT, er det få steder det er viktigere enn i helsesektoren. Ikke bare er det nødvendig å ha programmer som kan håndtere all Les mer →