IKT og organisering

Sett gjennom moderne briller virker det helt utrolig hvordan verden i det hele tatt kunne fungere før vår moderne IKT-alder. Å tenke seg hvordan alle de store imperiene i verdenshistorien klarte å holde seg så godt organisert uten andre kommunikasjonsmidler enn penn og papir er svært vanskelig. I dag ville en sjef for bare noen få ansatte antagelig fått bakoversveis dersom vedkommende måtte klare seg uten datamaskiner og Internett i en uke.

IKT-teknologien har revolusjonert måten vi kan organisere en arbeidsplass på. Men det forutsetter en god forståelse for hvordan man skal håndtere disse verktøyene. Generelt kan vi si at gode rutiner og kjennskap til ulike programmer er helt vesentlig for en god IKT-organisering. Men hvilket konkret innehold denne kunnskapen og disse programmene skal ha er helt avhengig av hvilken bransje man driver i. Man behøver neppe en mastergrad for å forstå at skole, reklame og industri krever forskjellig innfallsvinkel.

Men selv om disse eksemplene krever ulike ting, viser eksemplet også hvor dyptgripende behovet for IKT er. Det finnes neppe en eneste bransje som ikke er avhengig av en eller annen form for IKT, og selv de aller fattigste landene som finnes har et utbygget IKT-nettverk i en eller annen skala.